Vilka är Solidaritetsbyrån?

Solidaritetsbyrån är en ideell förening som ger stöd till papperslösa flyktingar i Hammarkullen med omnejd. Vi tycker att gruppen papperslösa är en av samhällets mest utsatta och orättfärdigt behandlade. Vi vill verka för att deras rättigheter stärks. Föreningen vill vara ett nätverk för olika aktörer i området som på olika sätt kommer i kontakt med dessa människor. Genom samordning av engagemang och kompetenser kan vi tillsammans ge ett bättre stöd.

Föreningen bildades i september 2012. Du är välkommen att bli medlem i föreningen och få föreningens månatliga nyhetsbrev. Kontakta oss gärna: solidaritetsbyran@gmail.com
Donera en engångssumma eller bli månadsgivare: Plusgiro 65 99 58-3
Ordförande – Ola Terlegård, socionomstudent och boende i Hammarkullen
Sekreterare – Liv Bäckelie, anställd på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen
Kassör – Kristin Palmquist, nyexaminerad socionom, fältassistent och boende i Hammarkullen Ledamot – Cecilia Carlsdotter, studerar organisation, före detta diakon, mångårigt engagemang för papperslösa flyktingar, kunskapsbyggare och -spridare i flyktingfrågan
Ledamot – Kerstin Wennergren, föreståndare för Folkets Hus i Hammarkullen
Advertisements